RSS

SOFTVER

Pod pojmom softver podrazumevaju se svi računarski programi. Ne postoji uređaj koji pravi programe, njih prave isključivo ljudi, programeri. Nažalost neki od programa imaju maliciozno dejstvo i tada ljude koji ih pišu zovemo hakeri.programmer

Program je niz komandi koje se izvršavaju u računaru da bi se obavio ili rešio neki posao ili zadatak. Programer prvo mora znati način rešavanja nekog problema, tj sve korake koji vode do rešenja (algoritam) i neki od programskih jezika. Dakle, program je algoritam ispisan nekim od programskih jezika.

Postoji više kategotija programskih jezika:

 • mašinski jezik
  Jezik čije komande su ispisane pomoću nula i jedinica i kao takav razumljiv je samo računaru
 • simbolički (asemblerski) jezik
  Jezik kojim se pišu programi zavisni od konfiguracije procesora, jezik usmeren na mašinu
  Komandama ovog programa se pomera podatak iz jednog dela procesora u drugi (mov), dodaje se neka vrednost (add), vrši se inkrementiranje – povećavanje za jedan (inc)…
 • viši programski  i objektno orjentisan jezik01
  Jezik kog čine 20-30 engleskih reči i sintaksna pravila po kojima se pišu komadne, jezik usmeren na problem koji se rešava a ne na mašinu.
  Neki od tih jezika su: Pascal, Delphi, C, C++, Visual C#, Java, Java Script, Matlab…

U zavisnosti koji tip posla treba da se obavi pomoću računara, pišu se različite vrste softvera. O daljoj podeli softvera možete proćitati na linku Podela softvera.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 22 oktobra, 2015 in Pozdravna strana, Računarski sistem

 

Hardver

Hardver je materijalni deo računara. Dakle, sve ono što možete držati u ruci, baciti u vazduh i uhvatiti 🙂 a deo je računara nazivamo hardverom.
Prateći sledeće linkove možete pobliže saznati koje komponente ga čine.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 22 septembra, 2015 in Računarski sistem

 

DIGITALNI ZVUK, OSNOVNI FORMATI I PROGRAMI ZA SNIMANJE I REPRODUKCIJU

Zvuk se u računaru proizvodi uz pomoć uređaja koji nazivamo zvučna kartica.

Zvučna kartica proizvodi dve vrste zvuka:

• Digitalni audio – to je zvuk mnogo bliži realnom zvuku koji se dobija digitalizacijom

analognih zvučnih signala, tzv. procesom sempolvanja (uzorkovanja)

• MIDI audio – to je veštački, sintetički zvuk koji računar generiše uz pomoć dela

zvučne kartice koji se naziva sintesajzer

Više o funkcijama digitalne kartice, formatima i programima za snimanje i reprodukciju digitalnog zvuka pročitajte na linku DIGITALNI ZVUK.

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 3 decembra, 2014 in Digitalni zvuk, Pozdravna strana

 

Školsko takmičenje Dabar

Pogledajte prezentaciju sa primerima pitanja  OVDE

Rešenja prošlogodišnjeg testa pogledajte OVDE.

Naša učionica

Školsko takmičenje „Dabar“ će se realizovati u periodu od 17. do 21. novembra 2014. godine. Takmičenje je namenjeno svim učenicima, a ne samo nadarenim za informatiku i računarstvo.

Takmičenje će se održati putem online sistema takmičenja, a ukoliko se dogodi neki tehnički problem, učenik može ponovo da se prijavi u sistem sa istim podacima i nastavi rad. Takođe, mogu i da se prijave ponovo, ako je neophodno da sve počnu ispočetka; u tom slučaju neka upišu broj 2 iza prezimena.

Link za pristup takmičenju nalaziće se na naslovnoj strani sajta:

http://dabar.edu.rs/

Možete koristiti i direktan link ka sistemu testiranja na adresi:

http://bober-rs.acm.si/

Svaki koordinator i mentor lozinku za pristup saopštava učenicima pred početak takmičenja i oni je koriste prilikom prijave u sistem takmičenja kao ,,Kod za pristup“.

Takmičari tokom takmičenja mogu koristiti samo papir i olovku. Nakon takmičenja mentor uzima papire i uništava ih.

Prilikom takmičenja u svakoj učionici se nalazi najmanje jedan kontrolor.

U slučaju kršenja pravila takmičenja (upotreba…

View original post 117 more words

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 17 novembra, 2014 in Pozdravna strana

 

Uputstvo i zadaci za korišćenje programa Corel Photo Paint

Prateći donji link otvorićete PDF dokument sa uputstvima i zadacima za rad u programu Corel Photo Paint, program za rad sa rasterskom grafikom.

prirucnik-corelphotopaint

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 29 septembra, 2014 in Digitalna grafika, Pozdravna strana

 

PREDSTAVLJANJE SLIKA U RAČUNARU

Slika se može uneti u računar na više načina:

 1. Prenošenjem slike iz digitalnog foto aparatadigit fotoaparat
 2. Skeniranjem
 3. Kreiranjem u nekom od programa za obradu slika

Površina slike je podeljena linijama po horizontali i vertikali u mrežu kvadratića – piksela. Memorija koju zauzima slika zavisi od broja piksela i broja boja koje su skenerna raspolaganju. Broj piksela predstavlja rezoluciju i kvalitet slike je bolji što je rezolucija veća. Rezolucija se može izražavati umnoškom piksela po horizontali i vertikali ili ukoliko je u štampanom obliku brojem tačaka po inču (dpi). Read the rest of this entry »

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 17 januara, 2014 in Digitalna grafika

 

CENTRALNA MEMORIJA

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Dve bitne osobine svake memorije: kapacitet i vreme pristupa.

Kapacitet predstavlja količinu podataka koji mogu biti smešteni u memoriju. Osnovna jedinica za kapacitet memorije je bajt (B)

 •  bajt (B) 1B=8b, bit je digitalna cifra i može biti 0 ili 1
 •  kilobajt (KB), 1 KB = 1024 b
 •  megabajt (MB), 1 MB = 1024 KB
 •  gigabajt (GB) 1 GB = 1024 MB
 • terabajt (TB) 1 TB = 1024 GB

Read the rest of this entry »

 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na 18 septembra, 2013 in Računarski sistem