RSS

CRTANJE I DEFINISANJE OSOBINA LINIJA – COREL DRAW

05 feb

Definisanje osobina linija

Da bi se podesili atributi linije treba kliknuti na alatku pero (Outline tool) u tool boxu, čime se otavara podmeni gde  biramo alatku pero. Otvoriće se prozor za podešavanje osobina linija.

OUTLINE PEN

Color –biramo boju linije

Width – debljina linije (hairline je najmanja moguća debljina ali pri toj debljjini nije vidljiva isprekidanost linije kao ni posebno definisani krajevi linija)

Style – vrsta linije npr. puna, isprekidana…

Arows – definisanje izgleda krajeva linije tj. njenog početka i završetka

Corners – izgled uglova

Line caps – izgled krajeva koji nemaju poseban završetak

Caligraphy – trag olovke na papiru

Scale with image – pri promeni dimenzije objekta proporcionalno će se menjati i debljina linije

Behind fill – da debljina linije ne zaklanja unutrašnjost lika tj. da dimenzije unutrašnjosti budu sačuvane (kao da se polovina debljine linije podvuče pod lik)

Debljina, stil i završetak linije se mogu podesiti i upotrebom proprerty bara.

Crtanje linija

Alati za crtanje linija

Alati za crtanje linija čine osam alata i to:

 • Freehand – crtanje slobodnom rukom
 • Polyline – crtanje poli linija
 • Bezier – crtanje Bezierovih krivih
 • 3 Point – crtanje krivih iz 3 tačke
 • Pen – olovka
 • Artistic Media – crtanje umetničkih sadržaja
 • Dimension – kotiranje
 • Interactive Connector – interaktivno povezivanje

Crtanje linija alatkom Freehand 

Za crtanje linija koristi se alatka olovka tj. Freehand tool. To je prva alatka iz podmenija sa olovkama. Nakon njenog aktiviranja pokazivač dobija izgled krstića tj. velikog znaka plus. Linija se uklanja tako što se prethodno označi i pritisne Delete.

Omogućava da crtate kao da skicirate slobodnom rukom.

Ako želimo da kreiramo pravu liniju, kliknemo kursorom alata da biste postavili početnu tačku, a zatim kliknemo neko drugo mesto na crtežu da bi definisali završnu tačku linije.

Ukoliko želimo da skiciramo slobodnom rukom, pritisnite tasterom miša i prevucite u određenom pravcu.

U linije osobina možete menjati karakteristike ovih linija: debljina, izgled krajea i početka linija.

Crtanje linija alatom Bezier

Omogućava da nacrtate različite linije na poseban način.

Pritisnuti taster miša da biste definisali početak linije. Ponovo pritisnuti drugu tačku  negde na stranici i dobili ste pravu liniju između dva čvora. Pritisnite treći put i odrediti mesto sledećeg čvora, ali pri tom nastavite da prevlačite u nekom pravcu; tada se drugi i treći čvor spajaju krivom linijom. Primećuju se dva kontrolna vektora krive, koji su prestavljeni isprekidanom linjom. Njihovim prevlačenjem menjate izgled krive.

Crtanje umetničkih sadržaja  Artistic Media Tools

Kada se zehteva “umetnički izgled” mora se koristiti alat za crtanje Artistic Media Tool koji omogućava da primenimo različite efekte na linije.

Izabrati alat za umetničko crtanje na paleti alata. U liniji osobina odaberite jedan od pet pomoćnih alata (preddefinisanih linija, četkica, sprej, kaligrafsko pero i pero sa regulisanim pritiskom). Akcija prevlačenja u bilo kom smeru. Dobijene rezultate možete menjati daljim podešavanjem parametara u liniji osobina.

Crtanje  linija alatom Pen

Alatka Pen omogućava crtanje linija na način sličan načinu crtanja linija alatom Bezier.

Izabrati alatku Pen na paleti alata. Pritiskom tastera definisati početak linije. Pritisnuti ponovo da odredimo drugu tačku nagde na stranici i primećuje se u toku prevlačenja prikaz linije. Ovaj prikaz ostaje aktivan sve dok ne definišemo i sledeći čvor. Da bi označili poslednji čvor na putanji, pritisnuti dva puta tasterom.

Alat za dimenzionisanje  Dimension Tool

Alat za dimenzionisanje se upotrebljava u dokumentima gde je potrebno predstaviti dimenzije objekata.

Izabere se alat Dimension Tool. Na liniji osobina odabrati režim koji odgovara potrebama. Na jednom kraju stranice definisati prvu tačku kotne linije, postaviti kursor na drugi kraj stranice i definisati drugu tačku kotne linje. Kliknuti neku tačku između dve prve tačke da bi definsali gde će se pojaviti tekst dimenzije.

Crtanje linija alatom Polyline Tool

Rad sa ovim alatom je sličan radu sa alatom Freehand Tool.

Izabrati alat Polyline Tool. Ako želimo pravu liniju definisati početnu i krajnju tačku i primećuje se da kontura linije prati kursor alata.ž

Ako želimo crtanje linija slobodnom rukom držati pritisnut taster miša prevlačeći u željenom pravcu.

Crtanje prave linije tj. duži

Nakon uzimanja alatke , pokazivač se pozicionira na mesto početka linije, klikne se, onda se pokazivač postavi na kraj i ponovi klikne.

Crtanje izlomljene linije

Kao i prava linija samo što se u svakoj prelomnoj tački napravi dvoklik. Izlomljena linija može postati i zatvorena kontura tako što kliknemo na alatku Auto-Close u liniji osobina, čime se automatski povlači linija koja spaja početnu i krajnju tačku.

Crtanje kose linije pod određenim uglom

Za vreme crtanja linije treba držati priticnut taster Ctrl. U tom slučaju pri pomeranju linije na gore ugao zakošenosti se menja tačno u određenim koracima. Taj ugao se definiše u Tools/Options/Edit – Constrain angle

Crtanje slobodom rukom

Pritisne se levi taster i miš se povlači po putanji koja treba da predstavlja pravu liniju, na kraju crtanja samo pustimo levi taster. Ako se za vreme crtanja napravi greška onda se pritisne taster Shift i miš se malo vrati unazad tako da sa ekrana nestane odgovarajući deo linije. Greška se ne može ispraviti ako je prethodno završeno crtanje linije.

VEŽBA

 1. Napisati svoje ime punom, plavom linijom, debljine 2mm, koristeći kaligrafiju.
 2. Podvući ispisano ime crvenom, isprekidanom, krivom linijom, debljine 3mm,bez kaligrfije.
 3. Nacrtati uspravljenu šrafuru, a zatim i iskošenu ali tako da joj linije budu pod uglom od 25, odnosno –25 stepeni. Koristiti crne, pune linije, debljine 0,2mm.
 4. Nacrtati paukovu mrežu punom, zelenom linijom, debljine 0,4mm. Koristiti izlomljenu liniju i opciju Auto close.
Advertisements
 
Ostavite komentar

Objavljeno od strane na februar 5, 2013 in Corel Draw

 

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: